TÜM KATILIMCILARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ

#Covid19symposium

Sempozyuma Davet

Ülkemizi ve dünyayı birçok boyutu ile etkiyen SARS CoV-2(COVID-19 enfeksiyonu) salgınını derinlemesine yaşayan sağlık çalışanları olarak konuyu farklı disiplinlerle enine boyuna tartışmak ve bilim tarihe notlar düşmek amacı ile bu sempozyum planlanmıştır. Aralık 2019’da Çin’de baş gösteren ve hızla dünyaya yayılan, ülkemizi de Mart ayı ortalarından itibaren ciddi etkileyen COVİD-19 pandemisinin tüm boyutları ile alakalı bilgi-deneyim birikimi oluştuğunu görmekte ve bunların akademik platformlarda tartışılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Sempozyumda COVID19 enfeksiyonu virolojisi, klinik detayları, tedavi protokolleri, aşı ilaç tanı kiti çalışmaları, gelecek pandemi senaryoları vb yanı sıra “yeni normalleşme” de tüm yönleri ile ele alınacaktır. Ayrıca epidemiyoloji ve sosyoloji açısından da geleceğe hazırlanma adına önemli çıkarımlar paylaşılacaktır. COVID19 güncel tanısı, aşı ve tedavide gelinen son noktalarda en yetkin akademisyenler tarafından bu sempozyumda tartışılacaktır.

İlklerden olan bu online sempozyumda farklı sağlık disiplinlerinden bağımsız konferanslar yanı sıra paralel oturumlarda sözlü bildiriler aynı anda sunulacak ve COVİD19 konusu etrafında medikal/paramedikal tüm paydaşlar detaylı tartışılma ve bilgilenme fırsatı bulabilecekler, bazı konsensüs kararlara da ulaşma ve raporlama durumu olacaktır. Sizler bu sempozyuma katkı, katılım ve bildirileriniz ile zenginlik katacaksınız. Sempozyuma poster/sözlü bildiri ile katılmak mümkün olup posterler e-poster olarak, sözlü bildiriler de online sunum şeklinde gerçekleştirilecektir. Sempozyumda sunulan bildiriler/tam metinler; Deneysel, Biyoteknolojik, Klinik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği’nin bilimsel peryodik yayını olan “Journal of Biotechnology and Strategic Health Research (https://dergipark.org.tr/tr/pub/bshr)” dergisinde ek sayı olarak yayınlanacaktır.

Ülkemizde 26-28 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan uluslararası katılımlı “COVID19Symposium Online-Uluslararasi-Multidisipliner” toplantısına sizleri davet etmekten onur duyarız. Toplantı sizlerin değerli katkıları ile anlam kazanacaktır.

Sevgi ve saygılarımızla…

Düzenleme Kurulu Adına
Prof Dr Mustafa Altındiş

Call for COVID19 Symposium

As a healthcare worker who has experienced the country and the world with its many dimensions, the SARS CoV-2 (COVID-19 infection) epidemic has been planned in order to discuss the subject in different dimensions and to make notes in the history of science. We see that there is an accumulation of knowledge and experience related to all dimensions of the COVİD-19 pandemic, which started in China in December 2019 and spread rapidly to the world, and which seriously affected our country since mid-March, and we think that these should be discussed in academic platforms.

In the symposium, the virology of COVID19 infection, clinical details, treatment protocols, vaccine drug diagnostic kit studies, future pandemic scenarios, etc., as well as “new normalization” will be handled in all aspects. In addition, important implications will be shared in terms of preparing for the future in terms of epidemiology and sociology. The current diagnosis of COVID19 will be discussed in this symposium by the most competent academics at the final points in vaccination and treatment.

In this online symposium, which is one of the firsts, oral conferences will be presented simultaneously in parallel sessions as well as conferences independent from different health disciplines, and all stakeholders of medical / paramedical will have the opportunity to discuss and inform in detail, and to reach and report on some consensus decisions. You will add wealth to this symposium with your contribution, participation and papers. It is possible to attend the symposium with posters / oral presentations, and posters will be made as e-posters and oral presentations will be made in the form of online presentations. Papers / full texts presented at the symposium; It will be published as an additional issue in the Journal of Biotechnology and Strategic Health Research (https://dergipark.org.tr/tr/pub/bshr).

We would be honored to invite you to the “COVID19Symposium Online-International-Multidisciplinary” meeting with international participation, which will be held on 26-28 June 2020. The meeting will gain meaning with your valuable contributions.

Best wishes…

For the Organizing Committee
Prof Mustafa Altindis MD PhD

DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITTEE

Prof.Dr. Mustafa ALTINDİŞ

Prof. Dr. Mustafa Altındiş
SAU Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji BD Sakarya

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Halk Sağlığı AD. Ankara

Prof. Dr. Selma Altındiş
Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi AD. Sakarya

Doç. Dr. Alper Şener
Çanakkale OMÜ Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları AD. Çanakkale

Doç. Dr. Bahadir Feyzioğlu
Konya NEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji BD Konya

Dr. Öğretim Üyesi Hakan Tüzün
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Ankara

Doç. Dr. Solachuddin J.a. ICHWAN
Associate Professor (Molecular Genetic and Oral Biology) Department of Fundamental Dental and Medical

Dr. Edmond PUCA
Infection Diseases Specialist, Service of Infectious Disease, UHC “Mother Teresa”, Tirane, Albania, Consultant of the American Hospital, Tirane, Albania
Lecture at the Faculty of Technical Medical Sciences Tiran Arnavutluk

BİLİM KURULU / SCIENCE BOARD

Prof. Dr. Akın KAYA
Ankara Ünv Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Başkanı
Alfonso J. Rodriguez-Morales
Public Health and Infection Research Group, Faculty of Health Sciences, Universidad Tecnologica de Pereira, Pereira, Colombia
Prof. Dr. Ali Fuat ERDEM

SAU Tıp Fakültesi Anestezi ve Yoğun Bakım AD. Sakarya
Doç. Dr. Alper ŞENER
Çanakkale 18 Mart Uni Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast ve Klinik Mikrobiyoloji AD Başk. Çanakkale
Doç. Dr. Asiye UĞRAŞ DİKMEN

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Ankara
Prof. Dr. Ateş KARA

Sağlık Bakanlığı Koronavirus Bilim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üni Tıp Fakültesi Pediatri AD. Ankara
Doç. Dr. Bahadir Feyzioğlu
Konya NEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji BD Konya
Dr. Banu ARSLAN
The University of Texas at Dallas, TX.
Prof. Dr. Barış OTLU

İnönü Univesitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı
Prof. Dr. Berna DİLBAZ
Saglik Bilimleri Universitesi Etlik Zubeyde Hanim EAH. Ankara
Prof. Dr. Canan AĞALAR

Sağlık Bakanlığı Koronavirus Bilim Kurulu Üyesi, EKMUD Dernek Başkanı
Catio Cilloniz MD
Pneumology Department Hospital Clinic of Barcelona; University of Barcelona/Spain

Prof. Dr. Duygu P. RENDERS
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yrd Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD ve DAS derneği başkanı
Dr. Edmond PUCA
Infection Diseases Specialist, Service of Infectious Disease, UHC “Mother Teresa”, Tirane, Albania, Consultant of the American Hospital, Tirane, Albania
Lecture at the Faculty of Technical Medical Sciences Tiran Arnavutluk
Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA
SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı, Gögüs Hastalıkları AD Öğr Üyesi

Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL
Sağlık Bakanlığı Koronavirus bilim Kurulu Üyesi, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı
Prof. Dr. Füsün A. Artıran İĞNE
Samsun OMU Tıp Fakültesi Aile hekimliği AD. Samsun
Dr. Gumral ALAKBAROVA
Azerbaycan Ulusal Hematoloji ve Transfüzyon Merkezinin Kan Bankasının başkanı.
Coronavirus PCR laboratuvar koordinatörü ve TABİB-in Mikrobiyoloji grubunun başkanı
Doç. Dr. Gülten KOÇ
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Türk Hemşireler Derneği YK Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi Hakan Tüzün
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Ankara
Doç. Dr. Halit ÇINARKA
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD Başkanı
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi
Prof. Dr. Hasan TÜRKEZ

TUSEB Türkiye Sağlık Enstitüleri Genel Sekreteri
Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin ÜNÜBOL
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. İstanbul
Prof. Dr. Hüseyin Kaya SÜER
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Kıbrıs

Prof. Dr. İbrahim İKİZCELİ
İstanbul Universitesi Tıp fakültesi İlk ve Acil Yardım AD. İstanbul
Doç. Dr. İshak Özel TEKİN
Zonguldak BEÜ Tıp Fakültesi İmmunuloji AD. Zonguldak

Doç. Dr. Kaan YILANCIOĞLU
Üsküdar Universitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölüm Başk. İstanbul
Dr. Mario MONDELLİ
Infectious Diseases at Pavia University, Italy
Dr. Marta COLARENI
Infectious and Tropical Diseases Residency program, Università di Pavia, Italy
Prof. Masoud MARDANI
Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Iran.
Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR
Konya NE Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Konya
Prof. Dr. Melih BULUT

Çocuk Cerrahisi, Sağlıkta İşbirliği Platformu, İstanbul
Dr. Meriç ÖZGÜR
RoMed Klinik Rosenheim, Almanya
Prof. Dr. Muhammed Emin AKKOYUNLU
Göğüs Hastalıkları. Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Prof. Dr. Murat BAŞ

Acıbadem MAA Üni Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Beslenme ve diyetitik Bölüm Başk
Prof. Dr. Mustafa Altındiş
SAU Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji BD Sakarya
Prof
. Dr. Mustafa ÇETİNER
İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı, Acibadem
Doç. Dr. Mustafa ÇÖRTÜK
Yedikule Göğüs ve Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi. 3-A kliniği
Prof. Dr. Mustafa HASÖKSÜZ

Sağlık Bakanlığı Koronavirus bilim Kurulu Üyesi, İstanbul Unv. Veteriner Fakültesi Viroloji AD İstanbul.
Prof. Dr. Mustafa N. İLHAN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı AD Başk. Ankara
Prof. Dr. Nesrin ÖZÖREN 
Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik AD. İstanbul
Dr. Nezar BAHABRİ
Consultant Internal medicine and Infectious Disease, Suudi Arabistan Coronavirus Bilim Kurulu Üyesi
Prof Dr Nuray TÜLOĞLU
Eskişehir OGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastane Başhekimi, Pedodontist
Prof. Dr. Oguz KARABAY
Sakarya Universitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast ve Klinik Mikrobiyoloji AD Başk. Sakarya
Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK
Sağlık bakanlığı Coronavirus Bilim Kurulu Üyesi, İstanbul Medipol Unv. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast ve Klinik Mikrobiyoloji AD. İstanbul
Prof. Dr. Recep SAVAŞ 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD İzmir
Prof. Dr. Şaban TEKİN
Tübitak MAM, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE) Müdürü, Gebze
Prof. Dr. Selda ERONSOY

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD ve KLİMUD Başkanı
Prof. Dr. Selma Altındiş
Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi AD. Sakarya

Prof. Dr. Seçil ÖZKAN
Gazi Universitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Ankara
Doç. Dr. Solachuddin J.a. ICHWAN
Associate Professor (Molecular Genetic and Oral Biology) Department of Fundamental Dental and Medical Sciences, International Islamic University Malaysia, MALAYSIA
Prof. Dr. Tanıl KOCAGÖZ
Acıbadem MAA Üni Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Başk. İstanbul
Doç. Dr. Ulvi K. GÜRSOY
Periodontology, Institute of Dentistry, University of Turku,Finlandiya
Prof. Dr. Yeşim AYDINOK
Ege Üniversitesi tıp fakültesi Pediatrik Hematoloji AD. İzmir

KONUŞMACILAR / SPEAKERS

Sektöründe konusunda uzman, ilham veren konu ve konuşmacılar:

Ali Fuat ERDEM
plus

Ali Fuat ERDEM

Alper ŞENER
plus

Alper ŞENER

Asiye UĞRAŞ DİKMEN
plus

Asiye UĞRAŞ DİKMEN

Ateş KARA
plus

Ateş KARA

Banu ARSLAN
plus

Banu ARSLAN

Berna DİLBAZ
plus

Berna DİLBAZ

Duygu P. RENDERS
plus

Duygu P. RENDERS

Edmond PUCA
plus

Edmond PUCA

Figen ÇİZMECİ ŞENEL
plus

Figen ÇİZMECİ ŞENEL

Füsun ARTIRAN İĞDE
plus

Füsun ARTIRAN İĞDE

Gülten KOÇ
plus

Gülten KOÇ

Gumral ALAKBAROVA
plus

Gumral ALAKBAROVA

Hasan TÜRKEZ
plus

Hasan TÜRKEZ

Hüseyin ÜNÜBOL
plus

Hüseyin ÜNÜBOL

İbrahim İKİZCELİ
plus

İbrahim İKİZCELİ

İshak Özel TEKİN
plus

İshak Özel TEKİN

Kaan YILANCIOĞLU
plus

Kaan YILANCIOĞLU

Masoud MARDANI
plus

Masoud MARDANI

Meriç ÖZGÜÇ
plus

Meriç ÖZGÜÇ

Murat BAŞ
plus

Murat BAŞ

Mustafa ÇETİNER
plus

Mustafa ÇETİNER

Mustafa ÇÖRTÜK
plus

Mustafa ÇÖRTÜK

Mustafa HASOKSUZ
plus

Mustafa HASOKSUZ

Mustafa N. İLHAN
plus

Mustafa N. İLHAN

Nesrin ÖZÖREN
plus

Nesrin ÖZÖREN

Nezar BAHABRİ
plus

Nezar BAHABRİ

Oguz KARABAY
plus

Oguz KARABAY

Recep ÖZTÜRK
plus

Recep ÖZTÜRK

Recep SAVAŞ
plus

Recep SAVAŞ

Şaban TEKİN
plus

Şaban TEKİN

Şahin TOPRAK
plus

Şahin TOPRAK

Seçil ÖZKAN
plus

Seçil ÖZKAN

Solachuddin J.a. ICHWAN
plus

Solachuddin J.a. ICHWAN

Tanıl KOCAGÖZ
plus

Tanıl KOCAGÖZ

Ulvi K. GÜRSOY
plus

Ulvi K. GÜRSOY

Yeşim AYDINOK
plus

Yeşim AYDINOK

Sıralama alfabetik isim listesi temel alınmıştır.

BİLİMSEL PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM

AÇILIŞ

Prof. Dr. Mustafa ALTINDİŞ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN
Doç. Dr. Alper ŞENER

PANEL 1 YAŞADIĞIMIZ PANDEMİ ve VİRUS

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ALTINDİŞ
COVİD-19 Pandemisi; neler öğrendik
Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN
COVİD-19 Dünya ve Türkiye epidemiyolojisi
Prof. Dr. Seçil ÖZKAN
Hayvan ve İnsan Coronavirusları: Tarihsel Süreç
Prof. Dr. Mustafa HASOKSUZ
Çevre-İnsan-Virüs Evrimsel Ekolojik Etkileşimi ve Coronavirusler
Dr. Öğr.Üyesi Şahin TOPRAK
SORU CEVAP
KAHVE ARASI

PANEL 2 COVİD KLİNİK-TANI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Canan AĞALAR - Prof. Dr. Selda ERENSOY
COVID19 Laboratuvar Tanısı ve Tanı testlerinin geliştirilmesi için yapılan ARGE çalışmaları Prof. Dr. Tanıl KOCAGÖZ
COVİD19’da klinik Tanı Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK
COVİD19; hastalardan öğrendiklerimiz (Klinik Tedavi) Prof. Dr. Oguz KARABAY
SORU CEVAP

PANEL 3 MEVCUT BİLGİLER IŞIŞINDA COVİD-19

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ALTINDİŞ, Prof. Dr. Canan AĞALAR
COVID 19 immunopatogenezini Metchnikoff Dörtlüsü ile anlamak Doç. Dr. İSHAK ÖZEL TEKİN
Çocuklar ve COVID-19 Prof. Dr. Ateş KARA
COVİD ve GEBELİK Prof. Dr. Berna DİLBAZ
SORU CEVAP
KAHVE ARASI

PANEL 4 COVİD-KLİNİK

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Halil ÖZTÜRK, Prof. Dr. Muhammed Emin AKKOYUNLU
COVİD19 ve Yoğun bakım Yönetimi Prof. Dr. Ali Fuat ERDEM
COVİD sürecinde kronik obstruktif akciğer hastalıkları Doç. Dr. Mustafa ÇÖRTÜK
COVİD19’da Akciğer Radyolojisi Prof. Dr. Recep SAVAŞ
COVID19 Pandemisinde Konvalesan Plazma Kullanılması: Güvenlik ve Uygunluğu Prof. Dr. Yeşim AYDINOK
SORU CEVAP
KAHVE ARASI

PANEL 5 DİŞ HEKİMLİĞİ-COVİD VE ETKİN DEZENFEKSİYON

Oturum Başkanı: Prof .Dr. Mustafa Altındiş, Doç. Dr. Nuray Tüloğlu Uluslararası Diş Hekimliği Dernekleri - klinik COVİD rehberleri Doç. Dr. Ulvi Kahraman GÜRSOY Turku Unv Finlandiya
Re-opening Dental School and Dental Practice in Malaysia & Indonesia Asc Prof Solachuddin J. A. Ichwan, DDS., PhD
COVİD19; diş hekimligi uygulamalarinda normalleşme sureci Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL
COVİD19 açısından dental medikal uygulamalarda etkin sterilizasyon-dezenfeksiyon (UV, pulvarizasyon, ortam temizlenmesi..) Prof. Dr. Duygu Perçin RENDERS
SORU CEVAP
ARA

PANEL 6 PANDEMİNİN SOSYAL VE EKONOMİK BOYUTU

Oturum başkanı: Prof. Dr. Selma ALTINDİŞ, Dr. İbrahim ERSOY
COVİD19 ve diğer hastalıkların yönetiminde Sağlık okur yazarlığı Prof. Dr. Selma ALTINDİŞ
COVİD19’da Acil yönetimi Prof. Dr. İbrahim İKİZCELİ
COVID-19'dan korunma ve Tedavide Beslenmenin Önemi Prof. Dr. Murat BAŞ
SORU CEVAP
ARA

PANEL 7 COVİD19 ve DÜNYA DENEYİMLERİ (COVID19 and World Experience)

Chairs: Prof. Dr. Mustafa ALTINDİŞ, Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR, Prof . Dr. Tuba DAL
Colombia (Alfonso J. Rodriguez-Morales-…..)
Italy (Dr. Marta COLANERI-…….),
Germany (Dr. Meriç ÖZGÜR-……),
Arnavutluk/Albania (Dr. Edmond PUCA-……),
Suudi Arabia (Dr. Nezar BAHAPRİ),
Azerbaycan (Dr. Gumral ALAKBAROVA-….),
İran (Prof. Masoud MARDANI-….),
USA (Dr. Banu ARSLAN-…..)
Cyprus (Prof. Dr. Kaya SÜER-Yakın Doğu Üni. Enfeksiyon hastalıkları)

Panel 8 COVİD19 ve SAĞLIK PROFESYONELLERİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Çetin Eker BİÇER, Prof. Dr. Hasan Hüseyin EKER
COVİD19 ve Sağlık Çalışanları Doç. Dr. Alper ŞENER
COVİD19 Pandemisi ve gelecekte Aile hekimliği Prof. Dr. Fusun Ayşin ARTIRAN İĞDE
COVİD19 Pandemisi ve sağlık hizmetlerinde Hemşireler Doç. Dr. Gülten KOÇ

Panel 9 GELECEKTE BİZİ NELER BEKLİYOR?

Oturum başkanı: Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Prof. Dr. Selma Altındiş
Pandemide tüm yeni normaller(salgın yönetimi ve çalışma rehberi) Doç. Dr. Asiye Uğraş DİKMEN
Pandemi ve toplum psikolojisi Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL
Coronavirusle yeni yaşam(doğrular/yanlışlar) Prof. Dr. Mustafa ÇETİNER
COVİD pandemisi sonrası sağlık sistemi yeni yapılanması Prof. Dr. Selma ALTINDİŞ

Panel 10 MUTASYON, AŞI, TUSEB ve TÜBİTAK

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa ALTINDİŞ, Prof. Dr. Melih BULUT
SARS CoV-2 virüs kökeni; mutasyonlarin değerlendirilmesi Doç. Dr. Kaan YILANCIOĞLU
Dünyada ve Türkiyede aşı çalışmaları Prof. Dr. Nesrin ÖZÖREN
COVİD pandemi sürecinde TUSEB Prof. Dr. Hasan TÜRKEZ
Aşı ve tedavide TUBİTAK MAM Prof. Dr. ŞABAN TEKİN

KAPANIŞ

Prof. Dr. Mustafa Altındiş, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Doç. Dr. Alper Şener ve tüm katılımcılar ile

Toplantı Programını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

PROGRAMI İNDİR

33

UZMAN KONUŞMACI

3

GÜN

550

KATILIMCI

SEMPOZYUM KAYIT / SYMPOSIUM REGISTRATION

SEMPOZYUM KAYIDINIZI BURADAN YAPABİLİRSİNİZ

ÖĞRENCİ, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, ASİSTAN

150 TL

Kayıt ücretlerine dahil olan hizmetler;

o Toplantılara Katılım
o Sempozyum Katılım Sertifikası
o Kongre kitapçığı

* Fiyatlara %18 KDV dahildir.

Tüm katılımcılar, kayıt işlemini tamamladıktan sonra sistem tarafından kendilerine verilecek olan kullanıcı adı ve şifre ile sempozyumu izleyebileceklerdir. Size verilen kullanıcı adı ve şifreyi mutlaka not ediniz.

Öğrenci, araştırma görevlisi ve asistanların kayıt sırasında öğrenci belgesi/kimliği ya da bağlı bulundukları yerlerden alınan belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

SAĞLIK PROFESYONELİ, ÖĞRETİM ÜYESİ

250 TL

Kayıt ücretlerine dahil olan hizmetler;

o Toplantılara Katılım
o Sempozyum Katılım Sertifikası
o Kongre kitapçığı

* Fiyatlara %18 KDV dahildir.

Tüm katılımcılar, kayıt işlemini tamamladıktan sonra sistem tarafından kendilerine verilecek olan kullanıcı adı ve şifre ile sempozyumu izleyebileceklerdir.

Size verilen kullanıcı adı ve şifreyi mutlaka not ediniz.
.
.

Kayıt için yapacağınız havale işleminde, açıklama bölümüne AD-SOYAD ve SEMPOZYUM KATILIM açıklaması yazabilirsiniz.
Kayıt ücretlerinin yatırılacağı hesap numarası:
Banka Adı: Garanti Bankası
Hesap Adı: Puk Turizm Reklam ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Şube No: 1029 – Cemil Topuzlu Şb.
TL Hesap No: 6299906
TL İBAN No: TR48 0006 2001 0290 0006 2999 06

SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTABI

İLETİŞİM / CONTACT

Bizimle bağlantıda kalın…

BİLGİ / INFORMATION

Kayıt ücretlerine dahil olan hizmetler;  o Toplantılara Katılım
  o Sempozyum Katılım Sertifikası
  o Kongre kitapçığı

  * Fiyatlara %18 KDV dahildir.

  Tüm katılımcılar, kayıt işlemini tamamladıktan sonra sistem tarafından kendilerine verilecek olan kullanıcı adı ve şifre ile sempozyumu izleyebileceklerdir.
  Size verilen kullanıcı adı ve şifreyi mutlaka not ediniz.

  * Programı takip etmek için sempozyuma kayt yaptırmanız gerekmektedir.
  * Kayıt için yapacağınız havale işleminde, açıklama bölümüne AD-SOYAD ve SEMPOZYUM KATILIM açıklaması yazabilirsiniz.
  * Kayıt ücretlerinin yatırılacağı hesap numarası:
  Banka Adı: Garanti Bankası
  Hesap Adı: Puk Turizm Reklam ve Danışmanlık Ltd. Şti.
  Şube No: 1029 – Cemil Topuzlu Şb.
  TL Hesap No: 6299906
  TL İBAN No: TR48 0006 2001 0290 0006 2999 06

  Kayıt iptal talepleri info@covid19symposium.com mail adresine yazılı olarak bildirilmektedir.
  16 Haziran 2020 tarihine kadar yapılan iptal taleplerinde banka masrafları kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.
  16 Haziran 2020 sonrası gelen iptal taleplerinde herhangi bir iade yapılamayacaktır.
  Tüm iadeler sempozyum sonrasında gerçekleştirilecektir.

  Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller www.covid19symposium.com sitesine ve site sahibine aittir. copyright © 2020
  Yardım Penceresi
  gönder