Füsun ARTIRAN İĞDE

Prof. Dr. @

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD. Öğretim Üyesi

Lisans :Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıpta Uzmanlık: Ankara Numune EAH Aile Hekimliği
Yard. Doç: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak.
Doç: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak.